Partnerskap & allianser

När du går till markanden, på engelska att ”go to market”, måste du veta vilka kanaler du skall använda dig av, vilken typ av partners du väljer och hur du skall agera för att bli framgångsrik. Kompletterande kompetens inom det här området, kan göra att man  undviker svårigheter som förekommer vid val av marknadskanal och olika typer av partnerskap.