Affärsrådgivning & affärsutveckling

RMCAP träffar ledningspersoner eller ledningsgruppen för att stödja dem. En samtalspartner som förstår problematiken som företaget står inför och som kan ge raka ärliga svar och råd om nödvändiga åtgärder.

När det gäller affärsutveckling, hjälper vi företagen att hitta nya marknader, att finslipa sitt koncept, att positionera om företaget.

Vi jobbar förutom med mogna företags även med såddföretag, som ofta har en bra produktidé men som behöver hjälp för nå marknaden. Dessa företag har ofta stor kompetens, innovations- och initiativförmåga inom respektive specialistområden, men man saknar den erfarenhet som krävs för att få idén att bli verklighet. Det handlar oftast om att få hela organisationen att bli marknadsorienterad.

RMCAP hjälper företag att driva utvecklingen från visioner, strategier och målsättningar till taktiker, milstolpar och aktiviteter. Det innebär att upprätta en färdplan för företaget som gör det enkelt att mäta organisationens framsteg i strävan mot målen inom sina respektive marknader.