Implementation och verksamhetssupport

RMCAP hjälper ditt företag med allt från legala frågor till handfast handledning vid genomförande av planer och ger stöd vid exempelvis etablering av nya marknader eller vid sammangåendet med affärspartner i  ex.vis en strategisk allians. RMCAP kan vara er partner för att t ex rent praktiskt vara med vid det första besöket ute hos den nya kunden till att vara ett bollplank för interkulturell kommunikation. Det här gör vi med fokus på länderna runt Östersjön samt övriga Norden.