Affärs- och marknadsplaner

Affärs- och Marknadsplanen skall hålla ihop hela företaget, hela vägen ut till kunden. Vi hjälper våra kunder att formalisera det man möter på marknaden i ett centralt dokument för att tydliggöra och underlätta styrningen av företaget. Vi hjälper företaget att bryta ner vilken nytta man skall leverera, vilken sektor och vilka segment man skall rikta sig mot primärt och hur företaget skall nå den specifika målgruppen, inom det segment man väljer. Här måste företaget ta reda på vilka som är beslutsfattare, vilka som är beslutspåverkare och vilka som är slutanvändarna. De olika grupperna har olika kriterier för att ta beslut. Det här arbetet kommer att ha en avgörande inverkan på företagets förutsättningar att lyckas med sina mål.